DEVARGE

Vizyonumuz, Türkiye’nin en büyük eşdeğer ilaç üreticisi olmak ve yüksek kalitede maliyet etkin ürünler geliştirerek yurt dışına ihraç etmektir.

 

DEVARGE olarak hedefimiz:

• Eşdeğer ilaç geliştirmede öncü olmak

• Değer katılmış ürünlerle fark yaratmak

• Regüle pazarlara ürünler geliştirmek ve ruhsatlandırarak pazara sunmak

• Yeni teknolojilerle gelecek için üretmek

• Üniversite-Sanayi işbirlikleriyle katma değeri yüksek ürünler geliştirmek

• Patent tescili ile fikri mülkiyet haklarımızın korunmasını sağlamak 

• Dikey integrasyonu sağlamak

 

2010 yılında Ar-Ge belgesi almaya hak kazanan DEVARGE, yaklaşık 278 kişiden oluşan uzman biliminsanı kadrosu ve  güncel teknoloji ile donatılmış laboratuvarları ve kapsamlı ekipman parkuru ile katma değeri yüksek, yenilikçi yeni form ve ürünler geliştirmektedir. 

 

Tüm farmasötik formlarda ürün geliştirme yeteneğine sahip DEVARGE, önformülasyon ve pilot üretim sahası, sentez ve ölçek büyütme laboratuvarları, stabilite kabinleri, analitik geliştirme laboratuvarları, biyoteknoloji laboratuvarları, onkolitik ve hormon geliştirme laboratuvarları, hammadde, ambalaj malzemesi ve bitmiş ürün deposu, analiz laboratuvarları ve CMC dokümantasyon arşivlerinden oluşarak toplam 7.000 m2  alanı kapsamaktadır.

 

Bilimin ışığında Ar-Ge’yi önemseyen DEVA, 2020 yılında  cirosunun yaklaşık %7’sini Ar-Ge’ye ayırmıştır. 

 

DEVA, 2015 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 4. Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri Zirvesi’nde ilaç sektörünün en iyi Ar-Ge şirketi seçildi. DEVA, ilaç ve eczacılık sektörünün en prestijli ödüllerinden olan Altın Havan “En İyi Ar-Ge Ödülü”ne  3 kez 3 farklı ürünüyle layık görüldü. 

Farmasötik Teknoloji

Güncel teknoloji ile donatılmış laboratuvarlarda tüm dozaj formlarında (Katı, Yarı- katı, likit, Inhalasyon, Steril, Onkolotik, Kapsül, SVP, LVP) ürünler geliştirmektedir. Farmasötik teknoloji bölümü;

•  Ön  formülasyon laboratuvarı

•  High potent laboratuvarı

•  Pilot üretim 

•  Analitik geliştirme laboratuvarları (Enstrümantal analiz, Yaş Kimya, Inhalasyon ve onkolotik)

•  Stabilite kabinleri

olmak üzere teknoloji ile donatılmış ar-ge alanlarından oluşmaktadır.

API

DEVA, 1970 yılında tetrasiklin ve oksitetrasiklin üretimi ile Türkiye’nin ilk ilaç ham madde üretimini gerçekleştirmiş ve bu alanda yatırımlarını artırarak ilaç ham madde üretiminde öncü konuma gelmiştir.

 

DEVA, 1981 yılında Gentamisin üretimiyle, dünyada bu aktif maddeyi üretebilen 5 kuruluş arasına girmiştir.

DEVA, API Ar-Ge bölümü, ilaç aktif maddesi molekülünün kompleks yapısına bağlı olarak, çok basamaklı ve karmaşık kimyasal sentezleri, bünyesinde yer alan teknolojik aletler ve deneyimli kadrosu yardımıyla gerçekleştirebilmektedir. 2009 yılında kurulan Ar-Ge merkezinde faaliyet gösteren API bölümü hem ulusal hem de uluslararası pazarlara yönelik projelerini başarı ile yürüterek ürün portföyünü genişletmektedir.

Biyoteknoloji

DEVA, biyoteknoloji sektöründeki biyobenzer ürün geliştirme ve araştırması ile birlikte üretim aşamalarını, yüksek kalitede ve ilaç otorite gerekliliklerini yerine getirmek üzere faaliyetlerine devam etmektedir. 

 

Biyoteknoloji alanında çalışmalar, üniversite işbirlikleri ve TUBITAK proje destekleri ile birlikte,  klinik ve klinik öncesi desteklerle donanımlı geliştirme laboratuarlarında sürdürülmektedir. DEVA, her geçen gün büyüyen, araştırma ve geliştirme odaklı, bilimsel içerikli  genç ve dinamik biyoteknoloji ekibi ile hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir.