.
TİCARET SİCİL BİLGİLERİ

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü – 70061