.
ÇERKEZKÖY 2
İstanbul’dan yaklaşık 110 km uzaklıkta, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde 67.551 m2 alan üzerine kurulu 21.968 m2 kapalı tesislere sahip olan DEVA Holding Çerkezköy-II Üretim Tesisleri, solid onkoloji, steril likit onkoloji, hayvan sağlığı ürünleri ve API üretimi yapan modern üretim binalarından oluşmaktadır.

Solid Onkoloji Üretim Bölümü


Solid onkoloji üretim bölümünde tablet ve kapsül formunda ürünler üretilmektedir.

2019 yılında 653.626 kutu olan toplam üretim miktarı, 2020 yılında % 90 artışla 1.243.887 kutu olarak gerçekleşmiştir.2020 yılında üretilen toplam 1.243.887 kutu ürünün 348.964 adedi kapsül, 894.923 adedi tablet olarak gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, tablet formunda üretilen 894.923 kutu ürünün 131.003 kutusu, 348.964 adet kapsülün de 156.348 kutusu Avrupa pazarı için üretilmiştir.

Steril Likit Onkoloji Üretim BölümüSteril likit onkoloji üretim bölümünde steril likit ve steril liyofilize toz formunda ürünler üretilmektedir.

Bölümün 2019 yılında 1.007.700 kutu olan üretim miktarı 2020 yılında %7’lik artışla 1.074.610 kutu olarak gerçekleşmiştir.

1.074.610 kutu ürünün, 838.432 kutusunu likit ürünler, 236.178 kutusunu liyofilize ürünler oluşturmaktadır.

Steril Hayvan Sağlığı Ürünleri Üretim BölümüSteril hayvan sağlığı ürünleri üretim bölümünde steril süspansiyon ve steril meme içi pomat formunda ürünler üretilmektedir. Bölümün 2019 yılında 333.522 kutu olan üretim miktarı 2020 yılında 131.990 kutu olarak gerçekleşmiştir.

131.990 kutu ürünün 130.621 kutusunu steril süspansiyon ürünler, 1.369 kutusunu steril meme içi pomat ürünler oluşturmaktadır. 2020 yılı Şubat ayı itibariyle tesiste betalaktam ürün üretmeme kararı doğrultusunda bu bölüm kapatılmış, ürünler fasonda üretilmeye başlanmıştır.


 

Non Steril ( Solid ) Hayvan Sağlığı Ürünleri Üretim BölümüNon steril hayvan sağlığı ürünleri üretim bölümünde tablet, toz ve torba formunda hayvan sağlığı ürünleri olarak, tablet formunda 7 adet, büyük ve küçük toz dolumda 16 adet ve torba toz dolumda 1 adet farklı ürün olarak üretilmektedir.

Bölümün 2019 yılında 2.411.678 kutu olan üretim miktarı 2020 yılında %57’lik artışla 3.792.431 kutu olarak gerçekleşmiştir. Bu ürünlerin dağılımı 3.455.270 kutu tablet, 337.161 kutu toz şeklindedir.

API Üretim BölümleriTesiste fiziki olarak ayrı ve birbirinden bağımsız dört farklı API üretim bölümü bulunmaktadır: Non-betalaktam API, betalaktam non-steril API, betalaktam steril API ve onkolitik API.

2019 yılında 14.617 kg olan API üretim miktarı, 2020 yılında 9.659 kg olarak gerçekleşmiştir.

Non betalaktam, betalaktam ve onkoloji API üretim alanlarında 29 farklı API üretilmektedir.

2020 yılında üretilen toplam 9.659 kg API’nin 1.914 kg’ı non betalaktam, 6.990 kg’ı betalaktam ve 755 kg’ı onkoloji API olarak üretilmiştir

API üretimlerinde, üretim faaliyetlerinden kaynaklanan çevre etkilerini en aza indirmek için reaksiyondan çıkan toksik gazlar değişik çözeltilerle nötralize edilip atmosfere atılmaktadır


Özetlenecek olunursa, DEVA Holding Çerkezköy-2 tesislerindeki bitmiş ürün üretim miktarları 2019 yılında 4.406.526 adet iken, 2020 yılında %42’lik artışla 6.242.918 adet olarak gerçekleşmiştir.

Çerkezköy üretim tesislerimizde toplam kapasite kullanım oranı %92’dir. .