Sağlık Profesyoneli misiniz?


Farklı tedavi gruplarına cevap verebilecek ürünleri Türkiye’de üretmek ve bu ürünleri küresel ölçekte erişilebilir kılmak için çalışan ve değer katılmış eşdeğer ürünlerin yanı sıra orijinal molekülleriyle diğerlerinden farklılaşan DEVA, en güçlü ürün portföyüne sahip ilaç şirketlerinden biridir. Ürün portföyünde onkolojiden kardiyolojiye, solunum sisteminden oftalmolojiye olmak üzere 13 farklı terapötik alanda yaklaşık 600 ürün bulunmaktadır.