DEVA ÇERKEZKÖY I ÜRETİM TESİSİ

 

 

DEVA Holding Çerkezköy-I Üretim Tesisi, İstanbul’dan yaklaşık 110 km uzaklıkta, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde 52.000 m2 alan üzerine kurulu 32.000 m2 kapalı alana sahiptir. 

Tesis, likit/yarı katı ve solid üretimi, sefalosporin üretimi, penisilin üretimi, hormonlu ürünler üretimi, inhalasyon ürünleri üretimi, steril likit ampul ve flakon ile yumuşak jel kapsül üretimi yapılan modern binalardan oluşur. 

Üretim tesisinde 2016 yılında toplam 126 milyon kutu üretim yapılmışken, 2017 yılında 128 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiştir. 

           

Likit / Yarı Katı ve Solid Üretim Bölümü 

Likit ve Yarı katı bölümünde; şurup - damla ve sprey, krem ve jel, suppozutuvar – ovul formundaki ilaçlar en son teknoloji ile üretilmektedir. 

2016 yılında toplam 24,1 milyon kutu üretilen bu bölümde, 2017 yılında 16 milyon kutu şurup süspansiyon-damla, 5,3 milyon kutu krem-jel ve suppozutuar olmak üzere toplam 21,3 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiştir. 

 

          

Solid bölümünde tablet/film tablet, kapsül, toz süspansiyon formundaki ilaçların üretimi son teknoloji ile yapılmaktadır. 

2016 yılında 48,1 milyon kutu ürün üretilen bu bölümde; 2017 yılında 43,4 milyon kutu tablet/kapsül ve 1,9 milyon kutu süspansiyon olmak üzere toplam 45,3 milyon kutu bitmiş ürün paketlemesi gerçekleştirilmiştir. 

 

       

Sefalosporin Üretim Bölümü (Betalaktam I) 

Sefalosporin bölümünde 2016 yılında 24,5 milyon kutu üretilmişken, 2017 yılında 22,2 milyon kutu steril toz enjektable flakon, 1,8 milyon kutu oral süspansiyon, 3 milyon kutu kaplı film tablet ve kapsül olmak üzere toplam 27 milyon kutu farmasötik ürün üretilmiştir. 

2017 yılında toplam sefalosporin üretiminde %10,2’lik artış yaşanmıştır. 

          

Penisilin Üretim Bölümü (Betalaktam II) 

Penisilin bölümünde 2016 yılında 16,3 milyon kutu üretilmiş, 2017 yılında 5,7 milyon kutu steril toz enjektable flakon, 4,2 milyon kutu oral süspansiyon, 6,4 milyon kutu kaplı film tablet olmak üzere toplam 16,3 milyon kutu farmasötik ürün üretilmiştir. 

           

Hormon Ürünleri Üretim Bölümü 

Hormonlu ürünler üretim departmanında 2016 yılında 12 milyon kutu üretilirken, 2017 yılında 2,5 milyon kutu krem/pomad, 2 milyon kutu tablet ve 11 milyon kutu steril ampul, flakon ve damla olmak üzere yaklaşık 15,5 milyon kutu ürün üretilmiştir. 

2017 yılında hormonlu ürünler üretiminde toplam %29 artış yaşanmıştır. 

        

İnhalasyon Ürünleri Üretim Bölümü 

2014 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan tesisin diğer bölümlerden ayrı binada, kendine ait havalandırma, su sistemi ve laboratuarı bulunmaktadır. 2016 yılında 1,35 milyon kutu MDI ve DPI üretilmişken, 2017 yılında %63’lük artışla 2,2 milyon kutu üretim yapılmıştır. 

     

Steril Likit Ampul ve Flakon ile Yumuşak Jel Kapsül Ürünler Üretim Bölümü 

Steril Likit Ampul ve Flakon bölümünde 2017 yılında 3,65 milyon çözücü ampul, 643 bin steril likit flakon üretilmiştir. Yumuşak jelatin kapsül bölümünde ürün ruhsatlandırma çalışmaları devam etmektedir. 

Çerkezköy-I Üretim Tesisleri 2017 yılında; T.C. Sağlık Bakanlığı, Bulgaristan, Irak ve Kenya Resmi Sağlık otoriteleri ile, Uluslararası Abbott, Merck, Boehringer Ingelheim firmalarının müşteri denetimlerinden başarıyla geçmiştir. 

 

DEVA ÇERKEZKÖY II ÜRETİM TESİSİ

  

İstanbul’dan yaklaşık 110 km uzaklıkta, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde 67.551 m2 alan üzerine kurulu 18.742 m2 kapalı tesislere sahip olan DEVA Holding Çerkezköy II Üretim Tesisleri Solid Onkoloji, Steril Likit Onkoloji, Hayvan Sağlığı Ürünleri ve API üretimi yapan modern üretim binalarından oluşmaktadır. 

Solid Onkoloji Üretim Bölümü 

Solid Onkoloji Üretim bölümünde tablet ve kapsül formunda ürünler üretilmektedir. 2017 yılında, Türkiye pazarı için satışa sunulan Tamoxifen 10 ve 20 mg ‘in yanı sıra Amerika pazarına Temozolomide Kapsül US ürününün 5 mg, 20 mg, 100 mg, 140 mg, 180 mg ve 250 mg olmak üzere 6 farklı form üretimi gerçekleşmiştir. Amerika pazarına üretilen bu ürünler aynı zamanda ilk 2D karekodlu ürün olma özelliğine de sahiptir. 

2016 yılında 335.393 kutu olan toplam üretim miktarı, % 44 artışla 2017 yılında 482.824 kutu olarak gerçekleşmiştir. 

           

2017 yılında üretilen toplam 482.824 kutu ürünün 146.194 adedi kapsül, 336.630 adedi tablet olarak gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca, tablet formunda üretilen 336.630 kutu ürünün, 16.856 kutusu Avrupa pazarı, 146.194 adet kapsülün 50.952 kutusu US-Amerika pazarı için üretilmiştir. 

             

Steril Likit Onkoloji Üretim Bölümü 

Steril Likit Onkoloji Üretim bölümünde steril likit ve steril liyofilize toz formunda ürünler üretilmektedir. 

Bölümün 2016 yılında 616.326 kutu olan üretim miktarı, 2017 yılında 569.855 kutu olarak gerçekleşmiştir. 

569.855 kutu ürünün, 343.444 kutusunu likit ürünler, 226.411 kutusunu liyofilize ürünler oluşturmaktadır. 

Steril Hayvan Sağlığı Ürünleri Üretim Bölümü 

Steril Hayvan Sağlığı Ürünleri Üretim bölümünde steril süspansiyon ve steril meme içi pomat formunda ürünler üretilmektedir. Bölümün 2016 yılında 233.795 kutu olan üretim miktarı, 2017 yılında 177.380 kutu olarak gerçekleşmiştir.                                                                   

     

177.384 kutu ürünün 175.325 kutusunu steril süspansiyon ürünler, 2.059 kutusunu Steril meme içi Pomat ürünler oluşturmaktadır. 2017 yılında yeni Vetimisin RTU enj.suspans. 50 ml, 100 ml ve 250 ml ürünlerin üretimi başlamıştır. 

Non Steril ( Solid ) Hayvan Sağlığı Ürünleri Üretim Bölümü 

Non Steril Hayvan Sağlığı Ürünleri Üretim bölümünde tablet formunda-7 ürün, büyük ve küçük toz dolum-15 ürün ve torba toz dolum-1 ürün olarak üretilmektedir. 

Non Steril Hayvan Sağlığı Ürünleri Üretim bölümü Non-betalaktam ve Betalaktam olmak üzere iki alt birimden oluşmaktadır. Non-betalaktamda tablet, toz ve torba formunda hayvan sağlığı ürünleri üretilirken, Betalaktam’da toz formunda ürünler üretilmektedir. 

Bölümün 2016 yılında 2.580.658 kutu olan üretim miktarı, 2017 yılında 1.731.356 kutu olarak gerçekleşmiştir. Bu ürünlerin dağılımı 1.278.013 kutu tablet, 453.343 kutu toz şeklindedir.  

 

API Üretim Bölümleri 

Tesiste ayrılmış ve birbirinden bağımsız dört farklı API üretim bölümü bulunmaktadır: Non-betalaktam API, Betalaktam Non-steril API, Betalaktam Steril API ve Onkolitik API. 

2016 yılında 14.257 kg olan API üretim miktarı, 2017 yılında 5.977 kg olarak gerçekleşmiştir. Üretimler müşteri taleplerine göre yapılmaktadır. Non betalaktam, betalaktam ve onkoloji alanlarında 20 farklı API ürünü üretilebilmektedir. 

5.977 kg üründen 814 kg Non Betalaktam ürünü, 4.835kg Betalaktam ürünü ve 328 kg Onkoloji ürünü üretilmiştir.     

2017 yılında Non betalaktam bölümünde 2-metil-2-fenoksi-propiyonat sodyum, Rikobendazol HCl, Onkolotik bölümde Lenalidomide ve Pomalidomide yeni ürünlerin validasyon üretimleri yapılmıştır. 

API üretimlerinde, üretim faaliyetlerinden kaynaklanan çevre etkilerini en aza indirmek için reaksiyondan çıkan toksik gazlar değişik çözeltilerle nötralize edilip atmosfere atılmaktadır. 

2017 yılında API üretim birimleri üç farklı Avrupa müşteri denetimini başarıyla geçmiştir. 

Çerkezköy ana üretim ve API üretim tesislerinde kapasite kullanım oranı ortalama % 74’tür. 

 

 

 

DEVA KARTEPE ÜRETİM TESİSİ

 

 

İzmit - Ankara karayolu üzerinde, Kocaeli Kartepe mevkiinde, 32.000 m2 alan üzerine kurulu, 16.500 m2 kapalı tesis alanına sahip olan DEVA Holding Kartepe Üretim Tesisleri; steril likit ilaç üretim, boş tıbbi ampul üretim ve kolonya üretimi yapan modern binalardan oluşmaktadır. 

Steril Likit İlaç Üretim Bölümü: 

Kartepe Steril Likit İlaç Üretim Tesisinde; Steril Likit Enjeksiyonluk Ampul, Steril Likit Enjeksiyonluk Flakon, Steril Likit Enjeksiyonluk Liyofilize Flakon ve BFS (Blow-Fill-Seal) teknolojisi ile PE şişede Steril Likit İnfizyon çözeltisi, PE şişede Steril Likit Göz Damlası ve Steril Likit çözücü flakon solüsyonlar üretilebilmektedir. 

 

             

2016 yılında 48 milyon kutu steril likit ilaç üretimi yapılan tesisimizde, 2017 yılında toplam 52,5 milyon kutu üretim yapılarak yaklaşık % 9,37 ‘lik üretim artışı meydana gelmiştir. 

Steril Enjeksiyonluk Ampul Üretimi 

2016 yılında; toplam 33,3 milyon kutu ampul ve 31,35 milyon çözücü ampul üretimi yapılmış olan tesisimizde; 2017 yılında toplam 38,18 milyon kutu ampul ve 32,22 milyon çözücü üretilmiştir. 2017 yılında üretilen toplam tek ampul adedimiz; 181 milyon’dur. 

Toplam tek ampul üretim miktarımızda 2017 yılında; 2016 yılına göre, yaklaşık olarak % 25’lık üretim artışı meydana gelmiştir. 

             

             

Steril Likit Enjeksiyonluk Flakon, Steril Likit

Enjeksiyonluk Liyofilize Flakon Üretimi 

2016 yılında toplam 10,6 milyon kutu flakon üretimi gerçekleştirilmiş olan Steril Likit Enjeksiyonluk Flakon ve Steril Likit Enjeksiyonluk Liyofilize Flakon Üretim hattımızda; 2017 yılında toplam 12 milyon kutu flakon üretimi yapılmıştır. 

2017 yılı flakon üretiminde; 2016 yılına göre yaklaşık olarak %13,60’ lik üretim artışı gerçekleştirilmiştir. 

                

BFS-SVP Üretimi 

2016 yılında toplam 1,34 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiş olan BFS_SVP üretim hatlarımızda; 2017 yılı içerisinde yine aynı miktarlarda; toplamda yaklaşık olarak 1,33 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiştir. 

             

BFS-LVP Üretimi 

2016 yılında toplam 2,8 milyon şişe üretim gerçekleştirilmiş olan BFS-LVP üretim hattımızda; 2017 yılı içerisinde toplam 979.172 Adet şişe üretim gerçekleştirilmiştir. 2017 yılı içerisinde ayrıca, BFS-LVP hattı devre dışı bırakılarak, mevcut alan ilerleyen yıllarda yapılabilecek yeni yatırımlar için rezerv alan olarak ayrılmıştır. 

Ayrıca; Sağlık Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Alman Sağlık Bakanlığı ( BFS – SVP ve BFS –LVP üretim hatlarımız için) ve FDA (Amerika Birleşik Devletleri , Gıda ve İlaç İdaresi tarafından; sadece Steril likit flakon ve Steril likit liyofilize flakon üretim hattında üretilen liyofilize bir ürünümüz için ) tarafından onaylı olan tesisimiz, 2017 yılı içerisinde ayrıca; 

Sağlık Bakanlığı, Irak ve Kenya Sağlık otoriteleri tarafından da denetlenmiş olup, bu denetimlerden de başarıyla geçmiştir. 

 

             

Boş Tıbbi Ampul Üretimi

Boş Tıbbi Ampul Üretim bölümümüz, tıbbi ampul üretiminde ülkemizin önde gelen üç şirketinden biridir. 

ISO 9001:2015 sertifikasına sahip olan tesisimiz; TUV Thuringen tarafından periyodik olarak denetlenmektedir. 2001 yılından itibaren, ISO 9001 kalite yönetim sistemine sahip olan bölümümüzde; 2017 yılı içerisinde, ikisi son yıllarda devreye alınan toplamda dokuz üretim hattı ile üretime devam edilmiştir. 

2016 yılı boş tıbbi ampul üretim adedimiz 175,9 milyon iken; 2017 yılı üretim adedimiz, 235,1 milyon olarak gerçekleşmiştir. 

                

Kolonya Üretimi

Türkiye’nin en çok satılan markalarından biri olan Boğaziçi Kolonyalarının üretiminin yapıldığı bölümümüzde; 80° Limon ve Lavanta kolonyası gibi çeşitli kesimlere hitap eden ürünler üretilmektedir. 

2016 yılı kolonya üretim adedimiz 3,55 milyon iken, 2017 yılı üretim adedi 3,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. 

Kartepe üretim tesislerimizde 2017 yılı kapasite kullanım oranı % 82’dir. 

ÜRETİM GÖSTERGELERİ 

Üretim tesislerimizde kutu bazında toplam beşeri ve veteriner ilaç üretimi; 2014 yılında 131,0 milyon kutu, 2015 yılında 168,3 milyon kutu, 2016 yılında 176,8 milyon kutu ve 2017 yılında 184,7 milyon kutu olarak gerçekleşmiştir. 

Toplam üretim değeri ( ilaç ve diğer ) ise; 2014 yılında 260,6 milyon TL, 2015 yılında 325,8 milyon TL, 2016 yılında 359,6 milyon TL ve 2017 yılında 401,1 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.